Alna Elektro Bedrift

VI TAR PÅ OSS ALT FRA SMÅ SERVICEOPPDRAG til STORE PROSJEKTER

Alna Elektro leverer ett bredt utvalg av tjenester til både private og offentlige virksomheter.  Vår kompetanse omfatter elektriske installasjoner både på svakstrøm og sterkstrømsanlegg.

Vi tilbyr blant annet:

rehabilitering

Rehabilitering

Alna Elektro leverer gjennom sin kompetanse og bruk av riktige produkter en faglig basert rehabilitering med fokus på sikkerhet og redusert forbruk.

internkontroll

Internkontroll

Alna Elektro leverer sikkerhetsrutiner for å etterkomme  Internkontrollforskriften.  Vi utfører nødvendige oppgraderinger og vedlikehold av elektriske anlegg i næringsbygg.

styringsystemer

Styringsystemer

Alna Elektro leverer Datastyrte og trådløse styringssystemer i tråd med den teknologiske utviklingen.  Gode systemer forenkler hverdagen og kan styres fra kontrollpanel på veggen alternativt mobiltelefon.